Systemy oddymiania

SYSTEM ODDYMIANIA jest najczęściej stosowanym systemem na klatkach schodowych, halach magazynowych, produkcyjnych i handlowych. Pozwala na odprowadzenie niebezpiecznych gazów i gorącego powietrza z budynku. Zmniejsza straty w ludziach i mieniu, pozwala na sprawniejszą ewakuację i akcję gaśniczą. System oddymiana poprzez centralę oddymiania steruje klapami oddymiającymi. Możliwe jest jednoczesne spowodowanie otwarcia bram, okien lub drzwi napowietrzających a także opuszczenie kurtyn dymowych. System klap może być wyposażony w napędy pneumatyczne lub elektryczne. Sygnał wysterowania oddymiania pochodzi z czujki lub przycisku będących jego elementami. Może być także zaimportowany ze współpracującego systemu sygnalizacji pożaru. Obiekty, gdzie występuje obowiązek stosowania odymiania określone zostały na podstawie stosownego rozporządzenia. Zakres funkcjonalności systemu dobiera się po uwzględnieniu uwarunkowań architektonicznych.

Scroll to Top