Pomiary elektryczne i dozór

W ramach naszych usług wykonujemy pomiary elektryczne, takie jak:

-impedancja pętli zwarcia ( również w obwodach z wyłącznikami RCD)

-paramatry wyłączników RCD

-rezystancja izolacji

-rezystancja uziemiania (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu)

-ciągłość połączeń wyrównawczych i ochronnych

-natężenia oświetlenia

-test kolejności faz

-test kierunków obrotów silnika

Scroll to Top