Dźwiękowe systemy ostrzegania (DSO)

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) to system podnoszący bezpieczeństwo w budynku, przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także na żądanie operatora. Zadaniem DSO jest informowanie osób przebywających w budynku o wystąpieniu niebezpiecznej sytuacji, np. pożaru i przekazywanie instrukcji odnośnie zachowania się, np. ewakuacji.

Scroll to Top