Systemy kontroli dostępu (KD)

System Kontroli Dostępu (kontrola dostępu) umożliwia identyfikację osób i przydzielanie im dostępu do danego obszaru. Obszar ten pozostaje zamknięty dla osób niepowołanych. Wejście zostaje udzielone na podstawie klucza, który może przybrać formę breloka, karty magnetycznej, cechy biometrycznej (odcisk palca, siatkówka oka) lub wpisywanego na klawiaturze kodu numerycznego. Systemy kontroli dostępu umożliwiają rejestrację i późniejszy odczyt zdarzeń wejścia (i wyjścia). Instalacja ta jest często zintegrowana z systemem sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania lub telewizją dozorową. Kontrola dostępu pozwala ograniczyć ilość kluczy, uprościć i usystematyzować poziom dostępu i uprawnienia pracowników. KD umożliwia w końcu kontrolę i sterowanie przepływem ludzi w poszczególnych strefach budynku. Kluczowym zadaniem systemu kontroli dostępu jest więc zabezpieczenie przed dostępem na obiekt osób niepowołanych oraz ochrona pracowników, informacji i mienia firmy. 

Scroll to Top