Instalacje odgromowe

Instalacja odgromowa jest wymaganą przez przepisy prawa budowlanego instalacją dla domów jednorodzinnych oraz budynków użytkowych. Jej zadaniem jest zabezpieczenie ich przed pożarem na skutek uderzenia pioruna oraz ochrona instalacji elektrycznej.

Mając odgromniki zyskuje się pewność, że nie nastąpi zwarcie, które mogłoby uszkodzić nie tylko instalację, ale również pracujące w niej urządzenia elektryczne. Dlatego warto mieć pewność, że instalacja odgromowa będzie wykonana w sposób prawidłowy, spełniając pokładane w niej oczekiwania.

Oferujemy kompleksową obsługę odgromników – od sporządzenia kosztorysu po montaż na dachach i ścianach.

Scroll to Top